ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล | บทบาท ความ สํา คั ญ ของ เทคโนโลยี สารสนเทศ

ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิชา เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ของเกษตรกรดิจิทัล
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ


เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศโดยการนำเอาเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาช่วยใน การจัดการ ตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การประมวลผล การจัดเก็บและทำสำเนา ตลอดจนการแสดงผลลัพธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ Created using PowToon Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ Create animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video. PowToon’s animation templates help you create animated presentations and animated explainer videos from scratch. Anyone can produce awesome animations quickly with PowToon, without the cost or hassle other professional animation services require.

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลและสารสนเทศ


สื่อการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เนื้อหาประกอบด้วย
ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรฐาน ง 3. 1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
จัดทำโดย คุณครูจักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 13 จังหวัดตรัง
เสียงบรรยายโดย นางสาว ปวีณ์ธิดา นิรมิตถวิล
Image Designed and Selected by freepik
ดนตรีประกอบ Life of Riley โดย Kevin MacLeod ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1400054
ศิลปิน: http://incompetech.com/

ข้อมูลและสารสนเทศ

บทบาทและความสำคัญ
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ


ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

ทฤษฎี ความหมาย ขอบเขต แนวคิดความสำคัญทางนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Tác giả: LÊ TRUNG KIÊN

Xin chào các bạn, mình là Lê Trung Kiên. Là một người yêu thích thiết kế và sáng tạo nên mình đã thành lập ra website Sgreen.vn để chia sẻ các kiến thức liên quan đến thiết kế cho tất cả mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.