ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด 2563 | การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด 2563


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด เช่น ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน 2563

ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด 2563

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 by ศน.จิราพร ไกรพล


การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการประเมิน เพราะทำให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ สมบูรณ์ ครบถ้วน

การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2563 by ศน.จิราพร ไกรพล

เจาะข้อสอบวิชาการศึกษา


ติดตามได้ที่
https://www.facebook.com/thaiphattana

เจาะข้อสอบวิชาการศึกษา

EP1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร


EP1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร

ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา


ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษา
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ
หลักสูตรฯ 2551
กรอบหลักสูตร/สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (สพท.)
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน ความต้องการของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียน ฯลฯ
3. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา : มีองค์ประกอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 51
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรฯ 1) เวลาเรียน 2) รายวิชา พฐ. / พต. 3) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำอธิบายรายวิชา
เกณฑ์การวัดประเมินผลและจบหลักสูตร
หมายเหตุ ต้องทำระเบียบการวัดประเมินผลเพื่อใช้ควบคู่กับหลักสูตรด้วย
4. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
5. ใช้หลักสูตรสถานศึกษา : โดยครู
 กำหนดโครงร่างรายวิชา
 ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
 จัดทำแผนการเรียนรู้
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้
6. ติดตามผลการใช้หลักสูตร

ทบทวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

Tác giả: LÊ TRUNG KIÊN

Xin chào các bạn, mình là Lê Trung Kiên. Là một người yêu thích thiết kế và sáng tạo nên mình đã thành lập ra website Sgreen.vn để chia sẻ các kiến thức liên quan đến thiết kế cho tất cả mọi người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.