Thông báo thay đổi tên Fanpage

Thông báo thay đổi tên Fanpage

Lê Trung Kiên 31/08/2020

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN FANPAGE: Kính gửi: Quý khách hàng và Quý Đối tác! Mộc Độc Chất xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tín nhiệm của Quý khách hàng và đối tác trong thời gian qua. Từ ngày 01/09/2020, vì mục đích tập...