Thông báo thay đổi tên Fanpage

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN FANPAGE:

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý Đối tác! Mộc Độc Chất xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và tín nhiệm của Quý khách hàng và đối tác trong thời gian qua.

Từ ngày 01/09/2020, vì mục đích tập trung vào các sản phẩm cốt lõi là quà tặng doanh nghiệp và quà tặng cá nhân, đồng thời giúp khách hàng dễ tiếp cận, Mộc Độc Chất quyết định đổi tên Fanpage, cụ thể như sau

Tên Fanpage hiện tại: Mộc Độc Chất

Tên mới: Quà Sinh Nhật, Quà Tặng Doanh Nghiệp Sgreen.vn

Rất mong quý khách hàng, quý đối tác tiếp tục đồng hành và ủng hộ chúng tôi.

Trân trọng kính báo !

Link Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/quasinhnhatsgreenvn

Link thông báo thay đổi tên Fanpage: https://www.facebook.com/quasinhnhatsgreenvn/posts/2171346709677171?__cft__[0]=AZU32h5kLyYWxO0Hkd0w17s0J-mbK98Ox-BHpZY8BtATjb87SDtrEhA2-wN1lsh7AY13mSPB0GUo4CmdjosHXjwrcgkzo3A8Ve1y7pNbMVy0tNVGE2lTjvYokQx55sV9kdhO9SZlb2dhcmtN2WCOfBSL&__tn__=%2CO%2CP-R

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: